Frånluftsvärmepump

Köp frånluftsvärmepump här!

Frånluftsvärmepumpar är mycket vanliga i svenska hem, men skiljer sig från de övriga värmepumparna vid installation, då de skall kopplas till både vatten, el och ventilation.

Så fungerar frånluftsvärme

En frånluftsvärmepump tar tillvara på värmen i ventilationsluften innan luften ventileras ut. På så vis kan du spara värmen i huset, samtidigt som du får in ny frisk luft. Värmen som frånluftsvärmepumpen återvinner, används om igen till uppvärmning via vattenburen värme och kranvatten.

Fördelar med frånluftsvärmepump

  • Sparar värme du redan betalt för
  • Huset ventileras
  • Värme via vattenburen värme
  • Varmvatten
  • Påverkar inte utseendet på huset

Nackdelar med frånluftsvärmepump

  • Värmekällan är begränsad
  • Kan vara svårt att få lagom temperatur inne

Mekaniskt ventilationssystem krävs för frånluftsvärmepump

För att installera en frånluftsvärmepump krävs ett mekaniskt ventilationssystem. Om mekanisk ventilation inte finns, kan det ändå vara värt att överväga en frånluftsvärmepump, då systemet ofta är relativt billigt att installera. Kostnaden kan dock variera med förutsättningarna i olika hus, så ta reda på vad det skulle kosta för dig innan du bestämmer dig för att installera en frånluftsvärmepump.

I äldre hus har man ofta självdragsventilation, medan mekanisk ventilation är standard i nyare hus byggda från 80-talet och framåt. 

Radiator i vattenburet system - FrånluftsvärmepumpVattenburet systemkrävs för frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen värmer vatten till golvvärme, radiatorer och kranarna. Om inte ett vattenburet system redan finns, blir installationen dyrare och det kan vara idé att överväga ett annat uppvärmningsalternativ, som en luft/luftvärmepump.

Normalt sett är det inte svårt att koppla in en frånluftsvärmepump till det betfintliga vattenburna systemet.

Frånluftsvärmepumpen har ingen utedel

Att säga att en frånluftsvärmepump inte har någon utedel är en sanning med modifikation. Frånluftsvärmepumpen har en liten utedel, men detta är endast en mycket liten sensor, som skickar information till frånluftsvärmepumpen och den aktuella utetemperaturen. Luft/luftvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar har en stor utedel, som kan påverka utseendet på huset betydligt, medan frånluftsvärmepumpens lilla sensor knappast gör det.

Frånluften är en begränsad energikälla

Då frånluftsvärmepumpen utnyttjar en begränsad energikälla blir också kapaciteten mer begränsad. Det finns helt enkelt bara en viss mängd värme i inneluften, medan andra värmepumpar har tillgång till en mer eller mindre oändlig energikälla.

Offerter på frånluftsvärmepump

Om du skall installera en frånluftsvärmepump bör du begära in flera offerter från olika företag. Se också till att granska offerterna noga, så att all viktig information verkligen finns med. Jämför offerterna noga och välj den du tycker passar bäst för dig och husets förutsättningar.

Att begära in olika offerter är ett effektivt sätt att få ner priset på en frånluftsinstallation, då priserna kan variera rejält mellan olika återförsäljare.

Om du är osäker på vad som skall ingå i en offert, finns det bra guider på internet, som talar om vilka saker som skall stå med och varför. Samtidigt märker man lätt detta, om man tar in några stycken offerter. Det kan bli mycket tydligt om alla offerter innehåller något, som en offert saknar. Du kan känna dig tryggare med att allt viktigt verkligen är med, om du tar in många offerter.

Nya byggregler

Om du bygger nytt finns det krav på byggmarknaden och det finns även nya frånluftsvärmepumpar som är anpassade till dessa krav, exempel på detta är ComfortZones serie Excellence.  

Tillstånd för frånluftsvärmepump

Normalt sett finns inga krav på tillstånd för frånluftsvärmepumpar, men kontrollera ändå detta innan du skall installera en frånluftsvärmepump.

Läs mer om installation av frånluftsvärmepump.