Installation av luft-luftvarmepump

Beställ installation av luft-luft här!

En luft/luftvärmepump tar värme från uteluften och sprider värmen inomhus via luften. Det är en förhållandevis enkel värmepump och den är därmed både billig och lätt att installera. Luft/luftvärmepump passar i nästan alla hus.

Pris värmepump Pris installation Summa kostnad Besparing
utan rot med rot utan rot med rot  
10 000 - 25 000 6 000 4 000 14 000 -29 000 16 000 - 31 000 30-70 %

OBS alla siffror är ungefärliga

Placering av luft-luftvärmepump

Om du planerar att låta installera en luft/luft värmepump ska du se till att den kan ha fritt utrymme omkring sig och kan sitta på en central plats i huset. Detta för att värmen/kylan som produceras ska kunna nå så mycket av huset, som möjligt.

Du kommer tillsammans med din installatör fram till vilken placering du vill ha på så väl inne- som utedel.


Bild: Innedel på en Fujitsu LM Slim

Installation av en luft/luft värmepump

Under installationen monterar en licenserad installatör såväl inomhus- som utomhusdelen av värmepumpen. 

Värmepumpens innedel hängs upp på en metallplatta som skruvas fast i väggen. Värmepumpens utomhusdel monteras på husväggen med hjälp av konsoler. På konsolerna monteras vibrationsdämpare som hjälper till att minska eventuella vibrationer från värmepumpen, för att förhindra oönskade ljud.

Det krävs ett hål genom väggen för köldmedierören och ledningar som kopplar samman de två delarna och även värmepumpens dräneringsslang. Hålet bör vara runt 7 cm i diameter och ska luta utåt, så att det vatten som bildas under luftkonditionering kan rinna ut genom dräneringsslangen, med hjälp av tyngdkraften. Rör och sladdar dras i plastkanaler, så det ser snyggt ut.

Slutligen ska den nykopplade köldmediekretsen vakuumsugas och sedan ska rätt mängd köldmedium släppas ut i köldmediekretsen. Vanligtvis får luft-luftvärmepumpen sin el genom en vanlig stickkontakt.

Kanaler för värmepumpens rör.Vad bör ingå i en luft/luft värmepumpsinstallation?

Naturligtvis ska allt arbete med att installera värmepumpen ingå, liksom att installatören tar med sig de verktyg som behövs vid installationen. I en vanlig standardinstallation av luft/luftvärmepump brukar även installatörens resa till och från ditt hus, ingå, men hos vissa installatörer kan det tillkomma en extra utgift för detta.

Allt material som behövs vid installation bör installatören stå för. Det ska ingå i priset. Om det behövs mer än vad som är vanlig standard, får du dock räkna med att betala lite extra.

Det som behövs för en installation av en luft/luftvärmepump är:

  • Ca 4 meter köldmedierör.
  • Täckkanaler.
  • Väggkonsoler.
  • Vibrationsdämpare för utedel.

Installatören kan och bör också ge dig instruktioner om hur pumpen hanteras, innan installatören lämnar dig med din nya värmepump.

Pris på installation

En standardinstallation bör kosta runt 6000 kr. Nästan en tredjedel av det priset kan dras av om du använder ROT-avdrag. Att du inte kan dra av exakt hälften beror på att det ingår material i installationen och ROT-avdrag får enbart göras på arbete. Slutpriset på en installation bör därför hamna runt 4000. Detta är såklart exklusive själva värmepumpen.

Hitta installatör

Vid installation av luft/luftvärmepump behöver man vanligen en kyltekniker och möjligen en elektriker. Den absolut vanligaste anledningen till reklamation på värmepumpar är att installationen inte har utförts på rätt sätt och det är därför väldigt viktigt att installationen alltid utförs av en kunnig och licensierad installatör. Installationen går snabbt om den utförs på rätt sätt.

Man bör räkna med att normal väntetid för en installation är 2-4 veckor. Det kan ta lite längre tid under högsäsongen (hösten).  Om du vill ha hjälp med att hitta en pålitlig installatör i ditt närområde kan du fylla i vårt kontaktformulär, så hör vi av oss.

Elektricitet

En luftvärmepump bör installeras på en egen säkring, för att inte riskera att andra funktionen i huset slås ut. Om värmepumpen jobbar hårt och du dessutom har andra elektriska maskiner på samma säkring, kan säkringen gå på grund av överbelastning. Anläggningen skall också vara jordad.

Värmepumpsinstallatörer har som regel inte behörighet för att utföra elinstallation. Kyltekniker och elektriker är helt enkelt två olika yrken. En luft/luftvärmepump får el genom en vanlig stickkontakt och vanligtvis behövs det därför ingen elektriker.

Om ett eluttag saknas i anslutning till värmepumpen får du använda en förlängningssladd eller kontakta en elektriker, vilket även gäller om du vill ha en fast installation. Det förekommer att en kyltekniker även har behörighet att utföra elinstallation, så du kan alltid höra efter, om installatören har möjlighet att hjälpa dig, mot en extra kostnad.

Läs mer om luft/luftvärmepumpar.