Installation av bergvärme

Få offert på installation av bergvärme här!

En bergvärmepump utnyttjar värmen i berggrunden genom ett djupt borrhål. Värmen sprids i hemmet via golvvärme, radiatorer och tappvatten. Bergvärmepumpar kan också användas till sjö- eller markvärme, vilket innebär viss skillnad i installationen. 

Pris värmepump Pris installation Summa kostnad Besparing
utan rot med rot utan rot med rot  
60 000 - 100 000 70 000 - 110 000 50 000 - 80 000 130 000 - 220 000 110 000 - 180 000 40-70 %

OBS alla siffror är ungefärliga

Placering av bergvärmepump

En bergvärmepump kan vara stor och behöver inte stå på en central eller synlig plats i huset. Du väljer en lämplig plats tillsammans med din installatör. Vissa bergvärmepumpar har en inbyggd varmvattenberedare, medan andra består av två enheter - bergvärmepump och varmvattenberedare.

Bergvärme          Bosch bergvärme

Installation av bergvärme

Installationen av en bergvärmepump börjar med att en borrfirma kommer till din tomt för att borra det hål, som ska användas för att hämta upp värme. En seriös borrfirma lägger ut skydd för att skydda din trädgård innan de sätter igång sin rigg för att minimera eventuella skador. Det är mycket viktigt att använda en certifierad borrare.

Efter borrningen förs slangar ned i hålet, som ska innehålla den vätska som transporterar värmen från berggrunden in i huset. Slangarna mellan huset och borrhålet grävs ner.

Eventuellt monteras även den gamla pannan ner, om detta ingår i installationen. Själva bergvärmepumpen sätts på plats och kopplas till el och vatten. Vissa bergvärmepumpar har en inbyggd varmvattenberedare, andra kan kopplas till din befintliga beredare, eller så kan du installera en ny samtidigt med bergvärmepumpen.

Hål borras i ytterväggen och kollektorslangen förs in i huset. Efter det ska vätskan cirkulera i kollektorslangen i ett par timmar, för att ta bort eventuell luft. Bergvärmepumpen kopplas samman med borrhållsslangarna

Installatören ska även gå igenom hur du sköter din värmepump och fylla i en del dokument som du skall ha, innan installationen kan anses vara färdig.

Vad bör ingå i en bergvärmepumps installation?

Du bör alltid köpa installationen tillsammans med din bergvärmepump. Bergvärme har några extra steg i installationen, som borrning och det är viktigt att helheten blir bra.

Ska du installera bergvärme bör du ta in offerter och offerten specificerar exakt vad som ingår i företagets erbjudande till dig. Se till att välja en offert, som innehåller allt det du behöver.

Naturligtvis ska allt arbete och material som behövs vid installationen ingå i det sammanlagda priset. Material som krävs är exempelvis slangarna för vatten och antifrysvätska.

Pris på installation av bergvärme

Priset på en bergvärmeinstallation varierar beroende på vart du bor i landet och hur djupt borrhål som måste borras. Priset brukar ligga mellan 100 000 – 200 000 för installation och bergvärmepump.

Elektricitet

Självfallet ställer en så avancerad värmepump som bergvärmepumpen stora krav på elen. Kontrollera därför noga vad som krävs och om detta ingår i installationen.

Läs mer om bergvärme.

Tillstånd

Det krävs att man anmäler till kommunen att man ska installera bergvärme och de kommer att ge dig tillstånd eller ej. Kostnaden för att ansöka om tillstånd skiljer sig mellan olika kommuner och du måste betala även om tillstånd inte beviljas. Var noga med att fylla i alla handlingar korrekt, då är det troligare att du får tillstånd snabbt och utan extra kostnad. Din installatör kan hjälpa dig att fylla i handlingarna.