Regler och tillstånd för värmepump

Om du skall installera en värmepump gäller vissa regler och lagar. Du kan exempelvis vara tvungen att anmäla att du installerar en värmepump eller ansöka om tillstånd.

Lagkrav vid värmepumpsinstallation

Det är mot svensk lag att installera en värmepump på egen hand, om installationen kräver hantering av köldmedium. Om köldmedium skall hanteras krävs en certifierade kyltekniker. Köldmediumet i din värmepump är mycket skadligt för miljön och skapar stora mängder växthusgas, om det skulle läcka ut. Dessutom är köldmedium farligt även för människor. Köldmedium är dock mycket användbart för att transportera värme effektivt och det är därför det används i värmepumpar och kylskåp.

Det kan även krävas elektriker eller vvs-montör för vissa delar i en installation och vid bergvärme en certifierad borrare. Se till att alla jobb utförs av personer med rätt behörighet och att de fyller i de dokument som krävs i samband med installationen.

Tillstånd för värmepump

Ibland krävs det tillstånd för att installera en värmepump. Detta gäller särskilt bergvärmepumpar, men kraven är olika i olika kommuner. Se till att du vet att du får installera den värmepump du har tänkt, eller skaffa tillstånd i god tid innan installationen. Ibland krävs det en anmälan och i andra fall ansöker du om tillstånd. Hur mycket det kostar varierar mellan olika kommuner.

Läs mer om installation av värmepump i Stockholm eller värmepumpsinstallation Göteborg.

Särskilda tillstånd kan också gälla i områden med så kallad detaljplan. Här kan det exempelvis krävas tillstånd för att förändra fasaden och alltså om du vill fästa utedelen på en luftvärmepump på fasaden.

Vid bergvärme gäller också ofta särskilda regler i exempelvis vattenskyddsområden.

Andra lagar i kommunen

Även om inget specifikt tillstånd krävs kan du ändå vara tvungen att anpassa dig efter olika lagar och regler. Exempelvis kan det finnas krav på hur mycket buller du får störa dina grannar med. Du kanske inte kan installera din luft/vattenvärmepump precis vid tomtgränsen.