Att installera värmepump själv

Många vill installera sin värmepump själv, men för en del moment i installationen av en värmepump krävs helt enkelt en certifierad installatör.

Installatör krävs enligt lagen

Vid installationen av en luft-luftvärmepump eller luft-vattenvärmepump skall man vanligen dra ledningar med köldmedium. Detta är mycket miljöfarligt och är dessutom farligt för människor. Av denna anledning krävs det enligt svensk lag att en certifierad kyltekniker utför jobbet.

För vissa moment krävs istället en rörmokare eller elektriker och vid bergvärme krävs det naturligtvis en certifierad borrare.

Certifierad installatör ger längre garanti

Hur lång värmepumpens garanti är påverkas av huruvida du använder dig av en certifierad installatör eller inte. Många gånger kan du få flera år extra för att värmepumpen installeras av en certifierad kyltekniker. Garantin blir också mer omfattande. Utan certifierad installatör får man ofta bara materialgaranti.

Självfallet påverkar detta även om försäkringar gäller. Om du får skador på huset på grund utav att du har försökt installera en värmepump själv, är det troligt att försäkringsbolaget vägrar att betala för skadorna.

Fördelar med installatör

Borrning av hål för köldmedierörDet finns också många andra fördelar med att anlita en installatör. En värmepumpsinstallatör är expert på just värmepumpar och vet bättre än du var värmepumpen skall placeras och hur den skall installeras, så resultatet blir så bra som möjligt.

Installatören har självklart även med sig alla de verktyg, som behövs vid installationen. Flera av verktygen, som vakuumpump och manometerställ, har du kanske inte hemma i garaget och det blir dyrt att köpa in dem för endast en installation.

Dessutom innefattas en kylteknikers arbete av ROT-avdraget och kostnaden blir därför i slutändan inte särskilt hög.

Kan jag inte göra något själv?

Det rekommenderas inte att du gör någon del av installationen själv. Generellt gäller inte garantin, om inte hela installationen utförs av en installatör.

Några få installatörer tillåter att du gör en del av jobbet själv och att de endast utför de uppgifter som krävs att en certifierad kyltekniker utför. Tyvärr är det väldigt vanligt att de som vill göra saker själva, utför dem fel och därför vill installatörerna helt enkelt göra allt jobb själva, eller inget alls.

Gör man en del jobb själv, men gör det fel kan det bli betydligt dyrare än det ursprungliga priset, då installatören ändå måste utföra hela jobbet och kanske stanna längre än planerat eller komma tillbaka vid ett annat tillfälle då felaktigheterna är åtgärdade.

Ska jag göra något själv?

Vid installation kan det också finnas vissa moment som du skall genomföra själv. Kanske skall du montera ned och forsla bort den gamla pannan vid en luft/vatteninstallation, eller förbereda marken där utedelen skall placeras. Se till att du vet vad du skall göra inför installationen.