Pris på luft-vattenvärmepump

Efterfråga offert för prisförslag på luft-vatten!

Om du vill köpa en luft-vattenvärmepump, behöver du titta på två olika kostnader, nämligen den för själva värmepumpen och den för installationen.

Investeringskostnaden för en luft/vattenvärmepump är något högre än för en luft/luftvärmepump, men är långt under kostnaden för bergvärme. Samtidigt kan luft/vattenvärmepumpen innebära en stor besparing och investeringen återbetalar sig snart. 

Pris luft-vattenvärmepump Pris installation Summa kostnad Besparing
  utan rot med rot utan rot med rot  
40 000 - 80 000 25 000 - 40 000 17 500 - 28 000 65 000 -120 000 56 000 - 108 000 40-65 %

OBS alla siffror är ungefärliga

Pris för installation av luft-vattenvärmepump

Den första delen i investeringskostnaden är installationspriset. En luft/vattenvärmepumpinstallation kostar vanligen mellan 25 000 och 35 000 kronor; en kostnad som kan minskas med hjälp utav rotavdraget. Priset kan variera lite mellan olika installatörer och beroende på vilka förutsättningar som råder i huset. Det är dyrare att installera ju krångligare det är helt enkelt och det kostar därför mer att installera en separat varmvattenberedare eller om systemet ska dockas mot en befintlig panna och/eller varmvattenberedare.

Se till att ta in offerter, så kan du få en tydligare uppfattning om ungefär vad det kommer att kosta med förutsättningarna i ditt hus. Innan en luft/vattenvärmepump installeras bör installatören göra hembesök, för att undersöka förutsättningarna mer noga.

- Mer om installation av luft-vattenvärmepump

Kostnad för luft-vattenvärmepump

Kostnaden för själva luft-vattenvärmepumpen beror på kapacitet, kvalitet och återförsäljare. En riktigt billig luft/vattenvärmepump kan kosta runt 30 000 kronor. Det är som regel värt att gå upp lite i pris, och satsa på ett kvalitetsmärke, som håller i längden. Beroende på vad du vill ha för kapacitet och kvalitet kan du räkna med att betala 40 000-80 000 kronor för luft-vattenvärmepumpen.

Energibesparing med luft-vattenvärmepump

Energibesparingen med en luft-vattenvärmepump ligger på 40-65 %. Investeringskostnaden är lite högre än för en lvissa andra värmepumpar, men då även besparingen är det kommer investeringen återbetala sig inom några år. När investeringen är återbetald kan du njuta av fortsatt lägre elräkningar och att du en god insats för miljön.

- Mer om luft-vattenvärmepumpar