Lokala Installationer av värmepumpar

Att installera en värmepump, påverkas av var i landet man bor. Det kostar lite olika, men man har också mycket olika förutsättningar för värmepump.

Just nu söker Polarpumpen fler kyltekniker till sitt nätverk, läs mer här!

Fraktkostnad

Fraktkostnaden kan variera beroende på var i landet man bor. Generellt, är kostnaden lägre om man bor nära leverantören och lite dyrare om man bor lite längre bort. Det beror helt enkelt på att värmepumpen då måste transporteras lite längre, eller transporteras med färja till Gotland.

Installationskostnad

Installationskostnaden varierar också beroende på var i landet man bor. Dels tar individuella installationsfirmor olika betalt, vissa är helt enkelt billigare än andra. Det beror delvis på vilken konkurrens som finns lokalt. Det är exempelvis dyrare med bergvärme och installation runt Stockholm. Dessutom är det som regel dyrare med installation i Norrland. Detta beror helt enkelt på att transportsträckan vanligen är inbakad i installationspriset för en standard-installation. Man får helt enkelt betala lite extra för att man bor längre ifrån installatörens utgångspunkt.

Effekt och besparing

Värmepumpens förutsättningar skiljer sig också i landet. Det är ett betydligt mildare klimat i söder än i norr. Därför är uppvärmningen dyrare och mer krävande i de norra delarna av landet.

En luft/luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften. Utomhusluftens temperatur varierar kraftigt mellan Blekinge och Norrbotten. Bergvärmepumpar, markvärmepumpar och sjövärmepumpar hämtar energi från mark, sjö och berggrund. Även här varierar temperaturen mycket över landet. Hur effektiv värmepumpen blir varierar därför beroende på var i landet du bor.

Generellt kan man säga att man kan spara en större andel (procent) el i södra Sverige, med än värmepump. I norr kan man däremot spara fler kilowattimmar och därför mer pengar.

Energimyndigheten testar värmepumpar för tre olika klimatzoner i Sverige. Detta kan ge bra indikationer på vilken besparing du kan få med en värmepump hemma hos dig. Dessutom kan det underlätta valet av värmepump. Det är inte säkert att den värmepumpen som är bäst i söder är bäst i norr.

Förutsättningar för bergvärme

Förutsättningarna för berggrund varierar i landet. Vi har redan nämnt att temperaturen i berggrunden varierar och att berggrunden är kallare i norr. En annan variation är vilken bergart, berggrunden består av.

Exakt bergart och förutsättningar varierar från plats till plats, men rent generellt består större delen av Sverige av urberg, medan yngre bergarter som kalksten och liknande bergarter dyker upp på vissa platser i landet. Detta påverkar installation i Skåne och även installation på Öland och Gotland, eftersom kalkstenen där kräver djupare borrhål, för att få samma effekt.

Ansökan om tillstånd för värmepump

I hela landet behöver man meddela kommunen att man installerar en större värmepumpsanläggning (som bergvärme) och i många fall krävs tillstånd från kommunen innan man sätter igång. Det kan också vara mycket dyra straffavgifter, om man borrar utan tillstånd. Kostnad för att ansöka varierar i olika delar av landet, men är generellt dyrare i storstäderna. Detta innebär att det blir lite dyrare med installation i Göteborg och i Stockholm.

Hustyper

I större delen av Sverige är det vanligt med trähus och då brukar det vara enkelt att installera värmepump. Det är enkelt att borra genom träväggar. Hus i sten eller betong, kräver däremot en mer avancerad håltagning och detta påverkar priset. Nybyggda hus är oftast ganska lika oavsett var i Sverige man bor, men det finns lokala variationer, särskilt bland äldre hus. Exempelvis är det krångligare med håltagning i skånelängor och detta brukar kosta lite extra att fixa.