Installation av luft-vattenvärmepump

Beställ installation av luft-vatten här!

En luft/vattenvärmepump tar värme från uteluften och sprider den sedan i huset via ett vattenburet system och kan du även värma tappvatten. 

Pris värmepump Pris installation Summa kostnad Besparing
utan rot med rot utan rot med rot  
40 000 - 80 000 25 000 - 40 000 17 500 - 28 000 65 000 -120 000 56 000 - 108 000 40-65 %

OBS alla siffror är ungefärliga

Placering av luft-vattenvärmepump

När det gäller placering av en luft/vattenvärmepump placeras innedelen oftast i pannrummet eller ett annat undanskymt utrymme. Innedelen kopplas ibland mot en befintlig varmvattenberedare och då är det viktigt att de sitter nära varandra. Installerar du allt nytt är det naturligtvis friare.

Bosch luftvatten värmepump

Utedelen ska placeras på en plats där du lätt kan dränera undan vattnet. På vintern kommer det vatten ur utedelen, då utedelen avfrostas. Det är då viktigt att det finns utrymme för vattnet att rinna undan annars kan det bildas stora mängder is under utedelen, och i värsta fall kan det skada själva värmepumpen.

Vanligen placeras utedelen på ett markstativ och platsen under markstativet förbereds, med till exempel plattor eller ett gjutet betongfundament, så att värmepumpen står stadigt.

Det är bra om ute- och innedelen placeras så nära varandra som möjligt, för att undvika effektförluster vid lång rördragning.

Installation av en luft/vatten värmepump

När det är dags för installation är första steget att forsla bort gamla enheter, som inte längre behövs. Sedan är det dags att placera den nya inne- och utedelen samt eventuellt den nya varmvattenberedaren.

Rör dragna genom väggen vid värmepumpsinstallation.Sen ska enheterna kopplas ihop och för detta borras ett hål i husets vägg där man drar rör och ledningar.  Rören och ledningarna täcks sedan med kanaler för att förbättra utseendet. Luft/vattenvärmepumpar har antingen köldmedium mellan delarna, eller vatten. Köldmedium innebär ett extra skydd mot frysskador. Om det är ett system med köldmedium, skall anläggningen vakuumsugas och sedan fyllas med köldmedium. 

Enheten dockas sedan mot husets vattenburna värmesystem, varmvatten och el. Är det en luft-vattenvärmepump med en separat varmvattenberedare och en hydrobox tar installationen lite längre tid, då det är fler ledningar som ska kopplas.

Självklart bör installatören även ta sig tid att visa dig hur systemet fungerar och ge dig nyttiga instruktioner, så du vet hur du skall hantera din luft/vattenvärmepump.

En luft/vatteninstallation är ett lite större projekt, så räkna med att installationen tar en till två dagar.

Vad bör ingå i en luft/vattenvärmepumps installation

Vid köp av luft/vatten brukar är det vanligt att man använder offerter. Offerten talar om för dig vad som ingår i ebjudandet från företaget. Det finns också möjlighet att köpa en smidig standardinstallation. Om något krävs utöver standarden är det enkelt att komplettera.

Naturligtvis bör installatörens arbete ingå och att du får en välinstallerad luft/vattenvärmepump som resultat. Självklart ska installatörerna ha med sig de verktyg och det material som krävs för installationen. Följande material behövs:

  • Markstativ
  • Vibrationsdämpare för utomhusdel
  • Köldmedierör
  • Täckkanaler

Hur mycket som ingår, när det gäller att ta ner den gamla pannan och forsla bort den skiljer mellan olika företag. I vissa fall kan det ingå att installatören nedmonterar och även gör sig av med den gamla pannan, men vanligtvis får du göra detta själv eller betala lite extra för att installationen ska inkludera även detta arbete.

Självklart ska de moment som kräver specifik kompetens utföras av installatörer med den efterfrågade kompetens. Var noga med vad som behövs, så du får det du behöver specificerat, om du efterfrågar en offert. 

Pris för installation av luft/vattenvärmepump

Pris på en installation kan skifta beroende på dina behov, men också vad som krävs i ditt hem. I de flesta fall kan du räkna med att installationen går på ca 25 000-30 000 kronor. Många har möjlighet att utnyttja ROT-avdraget och därmed få en en tredjedels skattereduktion på arbetsdelen av installationskostnaden, vilket är den större delen av installationskostnaden.

Elektricitet

En luft/vattenvärmepump kan ställer högre krav när det gäller elen. Kontrollera noga vad som krävs och vad som ingår i installationen och kontakta en elektriker om behov finns eller hör efter om installatören har möjlighet att hjälpa dig med detta. 

Läs mer om luft/vattenvärmepumpar.