Bergvärmepump

Få offert på bergvärmepump här!

Att installera en bergvärmepump är betydligt mer komplext än att installera andra typer av värmepumpar. Det är därför vanligt att det inte lönar sig att installera bergvärme i längden.

Så här fungerar bergvärme (sjövärme och markvärme)

Bergvärme hämtar värme från berggrunden via ett djupt (ofta 100-200 meter) borrhål i marken. Många tror att man utnyttjar värme från jordens inre, med en bergvärmepump, men det är i själva verket värme från jordskorpan. Denna värme har sitt ursprung från solens uppvärmning. Värmen transporteras från berggrunden in i huset via en så kallad kollektorslang, där värmen sedan sprids i huset via hemmets vattenburna värmesystem och varmvatten.

Markvärme och sjövärme

Sjö- och markvärme använder som regel samma sorts värmepumpar som bergvärme, men istället för att föra ner kollektorslingan i berggrunden, gräver man ner den i jorden eller sänker ner den i en sjö. 

Fördelar med bergvärmepump

  • Vanligen högst besparing bland värmepumparna
  • Stabil värmekälla (Berggrunden håller ungefär samma temperatur året runt)

Nackdelar med bergvärmepump

  • Dyrt att installera
  • Lång återbetalningstid
  • Dyra pumpar (gäller både inköp och reparation)

Tillstånd för bergvärme

Vid bergvärme, sjövärme eller ytjordsvärme krävs som regel tillstånd och det kan dessutom kosta en hel del att ansöka om tillstånd. Detta är något som varje kommun bestämmer själv. Själva ansökan kostar exempelvis ca 5000-9000, beroende på kapacitet, i Stockholm.

Det måste också vara minst 20 meter till andra borrhål, så om grannen har bergvärme kan detta påverka var du kan placera ditt borrhål. Det finns också krav på avstånd till avloppsanläggningar och vanliga brunnar.

Se till att du söker tillstånd i god tid innan installation.

En bergvärmepump från Bosch.Avstånd till berggrunden

Om du skall installera bergvärme påverkas installationspriset av avståndet ner till berggrunden. Det är en anledning till att det är så svårt att ge en riktning om vad bergvärme skulle kosta för dig.

Detta beror på att man måste borra lika långt i själva berggrunden, oavsett hur långt avstånd det är dit ned. Om det skall borras 200 meter i berggrunden, måste det borras 200 meter i berggrunden, oavsett om det är 40 meter ned till berggrunden eller 50 centimeter.

Hela avståndet ned till berggrunden måste rören isoleras, för att förhindra värmeförluster. Isolering innebär en stor merkostnad. Om det är långt ned till berggrunden kan det därför vara idé att överväga andra uppvärmningsalternativ, som en luft/vattenvärmepump.

Berggrund och temperatur

Temperaturen i berggrunden skiljer sig mellan norra och södra Sverige, vilket också påverkar hur djupt man måste borra. Man måste borra längre, där berggrunden är kallare.

Dessutom har olika sorters berggrund olika förmåga att leda värme. Beroende på vilken bergart du har under din tomt, kan du också tvingas att borra djupare. Detta gäller exempelvis Öland, Gotland och sydvästra Skåne, där bergrunden till stor del består av kalksten.

Sjövärme och markvärme

I regel används samma värmepumpar till sjövärme och markvärme, som till bergvärme. Skillnaden är var de tar sin energi ifrån. Det är dock inte många som har tillgång till förutsättningarna för sjövärme eller markvärme. Här krävs att en slang på ett par hundra meter kan placeras i en sjö eller i marken. En yta på 600 kvadratmeter måste grävas upp för markvärme. Det är dock oftast billigare att installera än bergvärme, då man inte måste borra och kanske är detta ett alternativ för dig, om det är långt ned till berggrunden. Tänk dock på att sjövärme har en stor påverkan på ekosystemet i sjön, vilket innebär att det kanske inte är ett så miljövänligt alternativ i slutändan.

Vattenburet system krävs för bergvärmeRadiator i ett vattenburet system.

Bergvärme sprider värme i huset via golvvärme, radiatorer och ger varmvatten till kranarna. Om inte ett vattenburet system redan finns, blir kostnaden betydligt högre. Ett äldre radiatorsystem kan också behöva kompletteras, då bergvärme inte ger lika varmt vatten som en oljepanna.

Att docka bergvärmepumpen till vattensystemet i olika hus brukar inte vara svårt, men det krävas lite extra beroende på förutsättningarna i ditt hem och då kan det också bli dyrare.

Lagom stor bergvärmepump

Det är viktigt att bergvärmepumpen är lagom stor för ditt energibehov. En för liten pump sparar inte så mycket energi åt dig, samtidigt som en för stor pump kommer arbeta extra i onödan. Man brukar säga att en bergvärmepump skall klara av 60-70% av husets maxbehov. Med den kapaciteten täcker bergvärmepumpen ca 90% av behovet under större delen av året. Det blir bara onödigt dyrt att ha högre kapacitet än så.

Läs mer om bergvärmeinstallation.