Installation av värmepumpar

Installation av värmepump kräver sin kompetens. Med en korrekt installation får du ut så mycket som möjligt av din värmepump och du kan göra en så stor besparing som möjligt.

Värmepumpsinstallation

Hur en installation av värmepump går till, skiljer sig mellan de olika värmepumparna och vi beskriver därför de olika installationerna mer ingående separat.

Installation av luft/luftvärmepump

Att installera en luft/luftvärmepump är relativt enkelt om man jämför med andra värmepumpar. Detta beror på att luft-luftvärmepumpen ger luftburen värme och därför endast ska anslutas till elen i huset, vilket sker genom en vanlig kontakt. 

Luftvärmepumpen består av en utedel och innedel samt rör med köldmedium som dras mellan dessa två delar. Till detta arbete krävs en certifierad kyltekniker enligt lag.

Läs mer om hur det går till att installera en luft/luftvärmepump


Rör dragna genom väggen.Installation av luft/vattenvärmepump

Att installera en luft/vattenvärmepump är ett lite större projekt. Precis, som namnet antyder, tar luft/vattenvärmepumpen sin värme från luften utomhus och sprider den sedan via ett vattenburet system. Därför skall en luft/vattenvärmepump dockas till ditt vattenburna system, vilket innebär att installationen blir mer komplex, jämfört med en luft/luftvärmepump.

Luft/vattenvärmepumparna har en utedel och en innedel och dessa kopplas samman via rör som vanligen innehåller köldmedium och då krävs att en certifierad kyltekniker utför detta arbete. Ibland är det istället vatten mellan delarna och då behövs en VVS-installatör.

Läs mer om hur det går till att installera luft/vattenvärmepump

Installation av frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen utnyttjar värmen som redan finns i huset. Med en frånluftsvärmepump ventileras huset, men istället för att ventilera ut varm luft, ser frånluftsvärmepumpen till att värmen stannar i huset och återigen sprids via det vattenburna systemet. 

Frånluftsvärmepumpen skall kopplas till både el, vatten och ventilation i huset vilket naturligtvis ställer vissa krav på installationen.

Läs mer om hur man går till väga för att installera en frånluftsvärmepump

Installation av bergvärme

Att installera bergvärme innebär ett riktigt stort projekt. Projektet blir stort just för att bergvärmepumpen tar sin värme från berggrunden. För att bergvärmepumpen skall kunna göra detta, måste man borra ett hål som är ett par hundra meter djupt. Det säger sig självt att det inte är det enklaste att borra så djupt i berggrunden och det kräver rejäla maskiner.

Läs mer om hur det går till att installera bergvärme

Viktigt med rätt installatör till din värmepump

Det är viktigt att det är en certiferad installatör som installerar din värmepump. Vi återkommer till detta om och om igen, men det är just därför att det är så viktigt. Enligt lagen måste en värmepump med köldmedium installeras av en certifierad kyltekniker, och vissa moment kan kräva elektriker, rörmokare eller för bergvärme en certifierad borrare. Om inte installationen sker enligt lag, gäller inte garanti och föräkringar.

Hitta installatör till värmepumpar

Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med en duktig installatör nära dig. Fyll i vårt kontaktformulär, så kontaktar vi dig. Du kan också beställa din installation på Polarpumpen.