Pris på värmepump

Efterfråga offert för prisförslag!

Att installera en värmepump kommer att ge dig en besparing på löpande kostnader för uppvärmning, men innan installationen är det viktigt att fundera över besparingsmöjligheterna samtidigt som man tittar på investeringskostnaderna, så att investeringen blir så lönsam som möjligt. Här går vi igenom hur stor investeringen är för de olika värmepumparna, vad olika delar av installationen kostar och hur stor besparingen kan bli. De flesta värmepumpsinvesteringarna återbetalar sig inom några år. Det finns varsinn undersida för de olika sorterna, för dig som endast är intresserad av en särskilt sort:


Kostnad för olika sorters värmepumpar

I tabellen nedan visas vad du kan förvänta dig att betala för installation och värmepump, men också vilken besparing du kan göra med de olika alternativen vid rätt dimensionering. Installationspriserna gäller innan ROT-avdrag. De lägre priserna på värmepumpar gäller billigare märken, enklare modeller av kvalitetsmärken eller om du väljer en billigare återförsäljare, medan de dyrare gäller motsatsen. Det är en god idé att satsa på ett kvalitetsmärke istället för det absolut billigaste.

  Installation med ROT Värmepump Besparing
Luft/luft ca 4 000 ca 10 000
- 25 000
ca 30-70 %
Luft/vatten ca 18 500
- 35 000
ca 40 000
- 80 000
ca 40-65 %
Frånluft ca 7 000
- 12 000
ca 40 000
- 85 000
ca 25-50 %
Bergvärme ca 50 000
- 80 000
ca 60 000
- 100 000
ca 40-70 %

För värmepumpar till vattenburen värme (luft-vatten, frånluft och bergvärme) finns det ibland alternativ med eller utan inbyggd varmvattenberedare. En värmepump utan inbyggd varmvattenberedare är billigare, men installationen blir dyrare när den ska dockas mot en befintlig varmvattenberedare.

Få ned priset med ROT-avdraget

Du kan utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna vid en installation. Själva arbetskostnaderna går då ner två tredjedelar. Materialkostnader innefattas inte av ROT-avdraget, men dessa är vanligen marginella i sammanhanget och du kan ofta sänka kostnaden för en värmepumpsinstallation till drygt två tredjedelar med hjälp av ROT-avdraget. Vi har en hel sida som handlar om vad som gäller för ROT-avdraget.

Kostnader som kan tillkomma

Vid luft/vatten, frånluft och bergvärme kan det tillkomma kostnader om du inte har ett vattenburet system och väljer att installera ett. Det kan också hända att det vattenburna systemet måste anpassas. Exempelvis kan du behöva installera extra eller byta ut radiatorer, därför att de inte är lämpliga för exempelvis bergvärme. Vid frånluftsvärme kan du behöva installera ny eller anpassa ventilationen. Du kan också behöva ta hem en elektriker, för att utföra elektriska ingrepp innan installatören kommer. Detta beror på vad som ingår i installationen, men vid en luft/luftinstallation ingår vanligen inte el-jobb. Anledningen är att detta vanligen inte krävs, då en luft/luftvärmepump drivs via en vanlig kontakt. Priserna och förutsättningarna varierar beroende på var i landet du bor. Läs mer om lokala installationer.

Billigare att köpa värmepump och installation online

Generellt så är det betydligt billigare att köpa värmepump och installationen i en webbutik. En försäljare som säljer värmepumpar online har ofta ett stort kontaktnät med installatörer över hela landet och behöver inte betala för några dyra butiker. I slutändan kan webbutikerna hålla lägre priser.

Efterfråga offert och få prisförslag

Genom att efterfråga en offert, kan du få förslag på pris på olika värmepumpar. Använd vår offertförfrågan nedan. Ju mer information du fyller i, desto mer exakta blir prisförslagen.


Offertformulär

* Genom att skicka in en offertförfrågan godkänner du att vi och ett begränsat antal av våra samarbetspartners får ta del av de uppgifter du skickar in via formuläret. Vi kommer endast dela dina uppgifter med samarbetspartners med målet att du ska få en så bra offert som möjligt. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).